praca

Czym jest ISO 17025? Dlaczego warto wdrożyć tę normę?

Każdego dnia na całym świecie powstają różne przedsiębiorstwa. Część z nich zajmuje się produkcją rozmaitych wyrobów - zarówno tych codziennego użytku, jak i tych bardziej skomplikowanych, przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Ze względu na mnogość przedsiębiorstw wytwarzających produkty dla różnych branż, potrzebne było wdrożenie ustandaryzowanych norm jakości. Klienci mogą być pewni, że kupując coś od firmy posiadającej certyfikację ISO, otrzymają produkt stworzony zgodnie z najwyższymi standardami jakości, które obecnie obowiązują. Skrót ISO tłumaczy się na International Ogranization of Standarization, czyli Międzynarodowa organizacja ds. standaryzacji. Do głównych zadań wspomnianej organizacji należy właśnie zapewnienie spójności w sposobie działania firm na całym świecie. Zapewnia to bowiem klientom dostęp do wysokiej jakości usług i produktów.

Certyfikat ISO 17025 - co to takiego?

Certyfikatów ISO jest bardzo dużo, a każdy z nich dotyczy czego innego i można uzyskać je, spełniając różne warunki. Norma ISO 17025 odnosi się do systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym. Podmioty posiadające taki certyfikat mają więc poświadczenie wiarygodności i rzetelności wyników prac, które przeprowadza się w ich laboratorium. ISO 17025 może okazać się wymagane przez niektórych klientów, dlatego pracując w branży, w której występuje zastosowanie praktyczne tego certyfikatu, zdecydowanie warto rozważyć jego wdrożenie. Proces ten nie należy do najprostszych, ale chcąc uniknąć potencjalnych problemów z obsługiwaniem klientów, z całą pewnością warto go przeprowadzić.

Wdrażanie ISO 17025 - jak się odbywa i na czym polega?

Jak już zostało wspomniane - wdrażanie ISO 17025 nie należy do najprostszych czynności. Żeby otrzymać pełny certyfikat, należy spełnić szereg warunków i wymagań ustanowionych przez międzynarodową organizację ds. standaryzacji. Obecnie obowiązuje norma ISO 17025:2017, wprowadzona w 2017 roku. Określa ona detale oraz wymagania w różnych sferach działalności laboratorium - zarówno tych technicznych, jak i tych, które dotyczą kwestii jakościowych. W wymaganiach do przyznania certyfikatu ISO 17025 można znaleźć m.in. informację o nadzorowaniu kompetencji pracowników oraz o przydzielaniu im obowiązków i uprawnień zgodnie z ich umiejętnościami, możliwościami i obejmowanym stanowiskiem. Firma, która chce uzyskać certyfikat ISO 17025, musi też bardzo dbać o kontrolę sprawności sprzętu pomiarowego, zachowanie zgodności metrologicznej przez wzorcowania, a także o odpowiednie sposoby jego przygotowania.

Z technicznego punktu widzenia, wdrożenie ISO 17025:2017 w przedsiębiorstwie polega właśnie na dostosowaniu działania przedsiębiorstwa do wymagań wspomnianej normy. Można to zrobić na kilka sposobów, m.in. samodzielnie (jako właściciel firmy), wprowadzając zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, dzięki czemu zacznie ono spełniać warunku normy ISO. Można też skorzystać ze specjalnych szkoleń dla pracowników, w ramach których zdobędą oni szczegółową wiedzę dotyczącą zadań kierownika jakości i audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium według wspomnianej wyżej normy.

Po zakończonym procesie wdrażania normy ISO 17025 przedsiębiorstwo może ubiegać się o akredytację w Polskim Centrum Akredytacji.

Implementacja ISO 17025 - ile to kosztuje?

Jedną z głównych kwestii, które interesują osoby chcące wdrożyć normę ISO 17025 do swojego przedsiębiorstwa, jest to, ile takie przedsięwzięcie w ogóle będzie kosztować. Na początku należy jednak zaznaczyć, że nie ma stałego cennika dla implementacji ISO 17025 w firmie. To, ile za cały ten proces trzeba będzie zapłacić, zależy od rozmiarów przedsiębiorstwa i charakteru jej działalności, ale też od wielu innych, mniejszych czynników. Uśrednione kwoty, które można znaleźć w internecie, opiewają na kilka, do kilkunastu tysięcy złotych, jednak trzeba pamiętać, że każdorazowo jest to wyceniane indywidualnie i cena ostateczna może być inna od tej, którą sobie obliczyliśmy samodzielnie.