dokumenty

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Inwestor, który wykonuje prace budowlane, zobowiązany jest do tego, by przed ich rozpoczęciem uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia oraz decyzje administracyjne. Jednym z najważniejszych zezwoleń, które musi zdobyć, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest określana jako decyzja środowiskowa.

Co należy wiedzieć o decyzji środowiskowej?

Jeśli zastanawiasz się, kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa, wiedz, że zawsze wtedy, gdy przedsięwzięcie znacząco oddziałuje na środowisko. Musisz wiedzieć, że w świetle ustawodawstwa przedsięwzięcie znacząco będzie oddziaływało na środowisko, a więc kiedy niezbędna będzie decyzja środowiskowa, uznano m.in. elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie czy też autostrady i drogi ekspresowe. Inwestorzy zastanawiają się również, kiedy potrzebna będzie decyzja środowiskowa, na którym etapie należy już ją posiadać. Zastanawiając się nad tym, kiedy potrzebna decyzja środowiskowa - wiedz, że powinieneś ją mieć przed wnoszeniem o:

  • pozwolenie na budowę;
  • decyzję o warunkach zabudowy;
  • koncesję;
  • decyzję o ustaleniu lokalizacji obiektu budowlanego;

Wiedz, że również przed zgłoszeniem obiektu budowlanego powinieneś być już w posiadaniu prawomocnej decyzji środowiskowej, by móc kontynuować postępowanie administracyjne, które ma na celu uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów, pozwoleń oraz decyzji. Musisz wiedzieć, że decyzja środowiskowa nie jest bezterminowa, tak więc celowe jest pytanie, kiedy decyzja środowiskowa się przedawnia. Należy stwierdzić, że inwestor, który uzyska taką decyzję, powinien następnie w przeciągu kolejnych 10 lat od wydania decyzji złożyć wniosek w zakresie pozwolenia na budowę. Decyzja środowiskowa jest wydawana przez wójta, ewentualnie prezydenta miasta bądź też burmistrza, czyli zapada na najniższym gminnym szczeblu podziału administracyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że w uzasadnionych, określonych prawnie sytuacjach taką decyzję wydaje inny organ, może być potrzebna decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, starosty bądź też dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Jaka jest treść decyzji środowiskowej?

Wiesz już, w jaki sposób skutecznie ubiegać się o pozwolenie, decyzja środowiskowa - kiedy wymagana, teraz warto jeszcze zdobyć informację, jaka powinna być treść takiego dokumentu. Decyzja musi zawierać rodzaj oraz miejsce realizacji przedsięwzięcia, wszystko to musi zostać ściśle precyzyjnie dookreślone. W decyzji muszą być też określone warunki korzystania ze środowiska oraz wskazane konkretne wymagania związane ze stosowaną ochroną środowiska. Ponadto należy wspomnieć o szeregu działań, które mają skutecznie zapobiec oddziaływaniu na środowisko, musi być również wszystko na bieżąco monitorowane. Decyzja środowiskowa każdorazowo nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mówiąc jednym słowem, przed przystąpieniem do procedury, która ma w konsekwencji przynieść pozwolenie na budowę, należy zastanowić się, czy przedsięwzięcie oddziałuje na środowisko, jeśli okaże się, że oddziałuje, wtedy należy ubiegać się o decyzję środowiskową. Jako że decyzja środowiskowa nigdy nie jest bezterminowa, to tym bardziej należy trzymać rękę na pulsie i dokładnie rozplanować logistycznie projekt budowy. Pracownicy Kancelarii Prawnych oraz Radcowie Prawni pozwolą ułatwić cały ten proces. Inwestorzy wskazują również, że korzystając z poniższej strony https://ekolog.pl/aktualnosci/decyzja-srodowiskowa-kto-i-kiedy-ja-wydaje, uzyskują szereg interesujących, potrzebnych informacji, które znacznie pozwalają rozjaśnić wszystkie kluczowe sprawy.

Inwestorzy podkreślają, że zespół profesjonalistów, którzy pracują na rzecz Ekolog sp. z o.o., pozwalają uprościć wiele spraw, co ważne są stale dostępni oraz gotowi by odpowiedzieć nawet na te najtrudniejsze pytania, można ich poznać po wielkim profesjonalizmie. Audyt środowiskowy, który jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców w zakresie ochrony środowiska i obsługi BDO jest profesjonalny, całkowicie zgodny z wytycznymi certyfikacji EMAS.