księgi

Jak prowadzić księgowość?

Jeżeli zamierzasz prowadzić księgowość samodzielnie, to decyzja o tym powinna zostać podjęta już w momencie zgłaszania prowadzenia działalności gospodarczej do CEIDG. Wynika to z faktu, że w składanym wniosku należy wskazać konkretny podmiot, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie księgowości w firmie. Większe przedsiębiorstwa z reguły decydują się na współpracę z biurem rachunkowym. Takie biura możesz znaleźć, wpisując w przeglądarce internetowej np. księgowość Poznań. Rozwiązanie to wiąże się jednak z generowaniem wyższych kosztów, na które małe przedsiębiorstwa nie zawsze mogą sobie pozwolić. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne prowadzenie księgowości, to wówczas pole przeznaczone na podmiot zajmujący się księgowością firmy należy pozostawić puste albo wpisać w nim dane swojej firmy.

Jak prowadzić księgowość?

Przed rozpoczęciem samodzielnego księgowania należy przede wszystkim wybrać odpowiednie narzędzie - najlepiej program komputerowy, który zautomatyzuje i przyśpieszy proces księgowania. Księgowość można prowadzić również przy pomocy tradycyjnych metod, to znaczy w formie papierowej, jednak może okazać się to dużo bardziej czasochłonne, a przy tym łatwo się pomylić. Przy metodzie komputerowej kluczowe jest wybranie takiego programu, który będzie rozliczał akurat Twoją działalność - uwzględniając zasady, na których rozliczać będzie się Twoja firma. Początki samodzielnej księgowości to przede wszystkim odpowiednie skonfigurowanie programu księgowego, który będzie obliczał podatki i generował właściwe dokumenty.

Obowiązki wynikające z prowadzenia księgowości

Samodzielne rozliczanie firmy wiąże się z pełną księgowością - jak prowadzić taką księgowość? Przede wszystkim należy wywiązywać się z obowiązku, jakim jest dokonywanie rozliczeń, które wykonuje się po zakończeniu miesiąca lub kwartału. Rozliczenia można dokonać w dowolnym dniu, jednak musi to być koniecznie przed dwudziestym dniem miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Wynika to z faktu, że dwudziestego upływa termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Do pozostałych, comiesięcznych obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości zalicza się: opłacanie składek ZUS, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, składanie deklaracji VAT, odprowadzanie kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego, a także drukowanie i przechowywanie księgi przychodów i rozchodów.

Teraz wiesz już, jak prowadzić pełną księgowość, więc możesz zdecydować, czy robić to samodzielnie, czy może zaangażować do tego specjalistów. Na początku samodzielne prowadzenie księgowości może wydawać się dość skomplikowane, zwłaszcza dla osoby, która wcześniej nie miała styczności z tego typu zajęciem, jednak przedsiębiorca bez wątpienia może na takim rozwiązaniu skorzystać - samodzielne prowadzenie księgowości przybliża bowiem do wzrostu świadomości o własnej firmie. Jeśli jednak nie jesteś pewny co do tego jak dokładnie prowadzić księgowość, to lepiej skorzystaj z pomocy profesjonalistów.