Jakie są rodzaje leadów?

Sposobów na pozyskiwanie nowych klientów w sieci jest naprawdę wiele. Jednym z nich jest generowanie leadów. To niezwykle skuteczna metoda pozyskiwania klientów, jednak nie jest prosta w realizacji. Potrzeba jest tu szczegółowa analiza grupy docelowej i dostosowanie do niej konkretnych działań marketingowych. Czym zatem są leady, jakie są ich rodzaje i w jaki sposób je pozyskiwać?

Czym jest lead?

Można powiedzieć, że lead to nic innego jak dane kontaktowe potencjalnych klientów, które udało się pozyskać dzięki działaniom marketingowym i w procesie sprzedażowym. Co jednak ważne, leady mogą mieć różną postać. Uzależnione jest to od tego, w jaki sposób określony zostanie proces sprzedażowy. Różne rodzaje leadów uzależnione są również od tego, w jaki sposób zdefiniuje się proces ich kwalifikacji. Innymi słowy, chodzi w tym przypadku o to, jak leady zostają ocenione pod kątem ich przydatności dla firmy. Jakie zatem można wyróżnić rodzaje leadów?

Lead - kontakt od klienta

Zacząć trzeba od najbardziej podstawowego rodzaju leada. Jest to po prostu pozostawienie przez klienta swoich danych kontaktowych. Najczęściej dokonuje się to za pomocą przygotowanego formularza na landing page. Często taki lead określany jest zimnym leadem. Oznaczany jest jako lead niesklasyfikowany. Osobę, która pozostawiła swoje dane kontaktowe, traktować można jako wstępnie zainteresowaną oferowanymi produktami. Zainteresowanie to może być jednak znikome. Nie można jeszcze na tym etapie zakładać, że osoba ta w bliższej lub dalszej przyszłości zdecyduje się na zakup. Można to zobrazować w następujący sposób. Firma przygotowała e-book z praktycznymi informacjami. Aby go pobrać, użytkownik musi podać swoje dane. Nie musi to jednak oznaczać, że jest on zainteresowany produktami firmy. Interesować może go tylko i wyłącznie e-book.

Lead ciepły - potencjalny klient

Drugi rodzaj leadów to tzw. leady ciepłe. W tym przypadku mowa jest już o potencjalnych klientach. Nie są to jednak jeszcze osoby, które już podjęły decyzję o zakupie oferowanego produktu. Takie leady często określane są również leadami marketingowymi. Wynika to stąd, że wymagają one dalszych działań marketingowych. Ich celem jest podtrzymanie kontaktu z potencjalnym klientem. W ten sposób po pewnym czasie leady ciepłe będą mogły stać się leadami gorącymi, czyli sprzedażowymi.

Lead gorący - klient kupujący

Leady gorące to inaczej leady sprzedażowe. W tym przypadku leady to tak naprawdę osoby, które są już gotowe do zakupu oferowanego produktu. Bardzo ważne jest, aby taki lead spotkał się z bardzo szybką reakcją i właściwą obsługą. Jeśli nie podejmie się w tym przypadku działań w odpowiednio szybkim czasie, to firma będzie prawdopodobnie stratna o jednego klienta. Jeśli jednak reakcja będzie właściwa to z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że kontakt z takim leadem zakończy się sprzedażą.

Pozyskiwanie leadów - jak to robić?

Wiedząc, jakie są rodzaje leadów, można przejść do tematu ich pozyskiwania. Najczęściej do pozyskiwania leadów tworzy się specjalnie do tego celu stronę internetową, którą określa się jako landing page. Nie oznacza to jednak, że leadów nie można pozyskiwać na firmowej stronie internetowej. Jednak sama witryna www to nie wszystko. Istotne jest, aby kierować na nią użytkowników. W dzisiejszych czasach często stosuje się do tego content marketing. Polega to na tworzeniu unikalnych i wartościowych dla grupy docelowej treści i ich publikacji na portalach, które grupa docelowa odwiedza. W treściach znajduje się najczęściej link prowadzących do landing page. Zbieranie leadów w ten sposób cechuje się dużą skutecznością. Content marketing musi być jednak dodatkowo wsparty działaniami promocyjnymi. Ma się tu na myśli SEO, linki sponsorowane czy kampanie w mediach społecznościowych. Do pozyskiwania leadów sprzedażowych równie często wykorzystuje się e-mail marketing. Narzędzie to wcale nie straciło na swojej efektywności. Ważne jest jednak, aby e-mail marketing realizowany był w sposób właściwy.