urząd

Czym zajmuje się inspektor RODO?

Jedną z podstawowych i wymaganych przez pracodawców umiejętności, jaką powinien posiadać inspektor RODO, jest znajomość przepisów prawa z obszaru ochrony danych osobowych. W związku z tym warto, aby studia, które ukończył kandydat, dotyczyły tego obszaru. Kierunki takie jak prawo, czy prawo i administracja pozwolą zgłębić wiedze w tej dziedzinie. Specyfika pracy na tym stanowisku i konieczność dojazdu do klientów sprawia, że częstym wymaganiem podawanym przez pracodawców jest konieczność posiadania prawa jazdy kategorii B. Z tego powodu osoby będące inspektorami RODO często mogą liczyć na benefit w postaci samochodu służbowego. Zdarza się jednak, że inspektorzy nie muszą pracować w terenie, a ich obowiązki mogą być wykonywane z dowolnego miejsca. Pożądane jest również doświadczenie w zakresie pracy dotyczącej ochrony danych i ich bezpieczeństwa. Takie doświadczenie nie jest wymagane, lecz stanowi dla pracodawcy informacje, że kandydat posiada wszelkie niezbędne umiejętności, które pozwoliły mu pracować na pokrewnym stanowisku.

Główne obowiązki w pracy inspektora RODO

Do podstawowych zadań inspektora RODO będzie należało sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, która dotyczyć będzie przede wszystkim RODO oraz procedur związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna mieć rozległą wiedzę w dziedzinie ochrony danych osobowych w Polsce, jak i krajach UE. Dzięki temu będzie ona w stanie wypełniać kolejne z powierzanych jej zadań, jakim jest poradnictwo w zakresie RODO dla klientów. Inspektor ten jest pierwszą osobą do kontaktu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie administracji danych klientów. Stanowi on również wsparcie w przypadku wątpliwości dotyczących tych przepisów prawnych podczas tworzenia projektów. Pracując w tym zawodzie, należy również pamiętać o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli bezpieczeństwa. Jedną z kluczowych umiejętności do pracy w tym zawodzie jest umiejętność obsługi narzędzia RODO obowiązującego w placówce. Zakres zadań osoby pracującej jako inspektor RODO w Warszawie może być naprawdę szeroki i zależeć od firmy, w której on pracuje.

Gdzie może pracować inspektor RODO w Warszawie? - perspektywy zawodowe

Oferty pracy w Warszawie zawodzie inspektora danych osobowych lub jego zastępcy dotyczą takich firm jak m.in. Kross S.A., Nest Bank S.A., SECURITAS POLSKA S.A. Z. O. O., czy Lux Med. Przyszli pracownicy na tym stanowisku mogą liczyć głównie na możliwość pracy stacjonarnej lub hybrydowej. Najczęściej poszukiwani do pracy w tym zawodzie są specjaliści, którzy mają już wcześniejsze doświadczenie w pracy na tym stanowisku. Niektóre firmy oferują jednak szkolenia, które pozwolą pracownikom nabyć podstawowe kompetencje umożliwiające prace w tym zawodzenie.

Inspektor RODO Warszawa - zarobki

Osoba pracująca na stanowisku inspektora RODO musi spełnić szereg wymagań. Z tego względu zarobki na tym stanowisku są wyższe niż w przypadku średniej krajowej. Mediana pensji inspektora RODO to 6250 złotych netto. W Warszawie standardowo większość pracowników może liczyć na nieco wyższe wynagrodzenie.