nauczyciel

Szolenia dla nauczycieli online - czy warto z nich skorzystać?

Szkolenia online zyskały w ostatnim czasie na popularności - obecnie bardzo chętnie korzystają z nich osoby pracujące w różnych branżach, w tym także i nauczyciele. Kursy on-line dla nauczycieli mogą dotyczyć zarówno poszerzania kompetencji zawodowych, jak i ogólnych, dotyczących na przykład właściwej organizacji czasu. Szkolenia dla nauczycieli online - czy warto z nich korzystać, czy może lepiej postawić na kursy stacjonarne?

Czego dotyczą kursy online dla nauczycieli?

Szkolenia online dla nauczycieli mogą dotyczyć przeróżnych tematów. Niektóre z nich skierowane są do pedagogów, uczących konkretnych przedmiotów, na przykład języka polskiego, historii czy matematyki. Dotyczą zagadnień przedmiotowych, pomagają poszerzać wiedzę z danego obszaru. Tego typu kursy zwykle trwają jeden dzień bądź nawet kilka godzin i prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie, na przykład pracowników uczelni wyższych. Z drugiej strony, kurs on line dla nauczycieli może też dotyczyć ogólnych zagadnień, dlatego też uczestniczy w nich całe grono pedagogiczne. Mowa tutaj na przykład o kursach z zakresu zarządzania czasem własnym, organizacji pracy czy radzenia sobie ze stresem. Najczęściej jednak szkolenia online dotyczą proponowanych bądź wdrożonych zmian prawnych, dotykających bezpośrednio lub pośrednio nauczycieli, metod radzenia sobie z dziećmi z dysfunkcjami czy metodami wychowawczymi, które obecnie są promowane w środowisku nauczycielskim. 

Kto może uczęszczać na kursy dla nauczycieli online?

Kursy dla pedagogów cieszą się dużą popularnością wśród pracowników na różnych szczeblach edukacji. Chętnie korzystają z nich opiekunowie w żłobkach, nauczyciele w przedszkolach, szkołach podstawowych czy średnich. Coraz częściej szkolenia online dedykowane są już nie tylko nauczycielom, lecz również pedagogom szkolnym czy psychologom, którzy pracują z dziećmi, jednak nie uczą żadnego konkretnego przedmiotu. Niektóre szkolenia online skierowane są do pracowników placówek specjalistycznych, na przykład takich, do których uczęszczają dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami. Nauczyciele muszą bowiem nie tylko przekazywać wiedzę, lecz również pośrednio uczestniczą w procesie wychowania dziecka, obserwują anomalia w jego zachowaniu czy pomagają rodzicom podjąć odpowiednie kroki w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Szkolenia online ukierunkowane są więc na tylko na poszerzanie wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim na rolę pedagoga w dzisiejszych placówkach szkolnych czy opiekuńczych.

Czy warto korzystać ze szkoleń online dla nauczycieli?

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń online dla nauczycieli? Jakie zalety mają szkolenia online dla nauczycieli? Przede wszystkim pozwalają zaoszczędzić możliwie dużo czasu, związanego z dojazdem na konkretny kurs i powrotem do domu. Niektóre szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym, jednak sporo z nich można również odsłuchać w wolnej chwili - przybierają one formę podcastu. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które w danym momencie nie mają możliwości podłączenia się do sieci bądź muszą wykonywać innego rodzaju obowiązki domowe czy zawodowe. Na kursach online dla nauczycieli przekazywana jest taka sama wiedza, jak na szkoleniach stacjonarnych. Na tych, które odbywają się w czasie rzeczywistym, można zadawać różnego typu pytania, czy wchodzić w konwersację z prowadzącym. Niektóre szkolenia online nastawione są na efektywną dyskusję, która ma na celu zwiększenie świadomości danego problemu czy po prostu, wymianę doświadczeń. W takim przypadku chętnie zabierają głos także osoby, które nie czują się zbyt pewnie, aby przemawiać, będąc otoczonym dużą grupą ludzi. Warto pamiętać, że w szkoleniu online można uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie, a wiele kursów organizowanych jest w godzinach popołudniowych lub wieczornych, tak aby nie trzeba było rezygnować z pracy zawodowej. Wydaje się, że szkolenia online dla nauczycieli są przyszłością - w takiej formie odbywa się obecnie większość kursów, co jeszcze do niedawna nie miało miejsca.